Salduz bijstand

Dringende Salduz bijstand bij verhoor door de politie en onderzoeksrechter

Je hebt recht op Salduz bijstand bij verhoor door de politie en de onderzoeksrechter.

Er zijn weinig ervaringen ingrijpender, als door de politie verhoord worden als verdachte van een misdrijf.

Indien je van je vrijheid beroofd wordt en verhoord zal worden door de politie, heb je dan ook recht op bijstand van een advocaat.

Dit zijn immers vaak zeer belangrijke situaties waarin je je in een bijzonder kwetsbare positie bevindt. Het is dan ook van groot belang dat je op korte termijn overleg kan hebben met een advocaat en bijstand ter plaatse bij het verhoor op het politiekantoor krijgt.

Ons kantoor heeft reeds een jarenlange ervaring opgebouwd in effectieve bijstand voor verdachten tijdens verhoren door politiediensten en onderzoeksrechters.

Indien je dringende Salduz bijstand wenst bij politieverhoor kan jij of de politiedienst telefonisch contact opnemen met het nummer 0488/607.651.

Salduz - bijstand

© houstondwiattorney

Waarom heet dit Salduz bijstand?

De 17-jarige Yusuf Salduz werd door de Turkse politie gearresteerd op verdenking van deelname aan een onwettige demonstratie ter ondersteuning van de PKK en het ophangen van een spandoek. Tijdens het politieverhoor heeft hij een bekentenis afgelegd, die hij later introk bij de openbaar aanklager en bij de onderzoeksrechter. Hij zegt dat hij tijdens het politieverhoor onder druk was gezet en werd geslagen. Pas na de voorleiding bij de aanklager en de onderzoeksrechter kreeg Salduz voor het eerst een advocaat te spreken. Zijn veroordeling tot 2½ jaar gevangenisstraf was onder meer gebaseerd op de verklaringen die tijdens het politieverhoor waren afgelegd.

In beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde Salduz, dat zijn recht op een eerlijk proces is geschonden omdat hij tijdens het politieverhoor verstoken was van rechtsbijstand, terwijl de daar afgelegde en later ingetrokken verklaring wel door de rechter als belastend bewijs werd gebruikt. Het Hof overwoog, dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens eist dat een verdachte toegang tot een raadsman (“access to a lawyer”) moet krijgen vanaf het moment dat de ondervraging door de politie begint. Afwijking van deze hoofdregel is alleen mogelijk in exceptionele gevallen, op basis van dwingende redenen. De rechten van de verdediging zijn in principe onherstelbaar aangetast, indien belastende verklaringen voor het bewijs worden gebruikt, als die verklaringen zijn afgelegd terwijl verdachte geen toegang tot een raadsman had.

Salduz bijstand in Belgie

De wet van 13 augustus 2011 (B.S. 5 september 2011) trad op 1 januari 2012 in werking en bracht het Belgisch strafprocesrecht in overeenstemming met het Salduz-arrest. Deze wet voorziet onder andere in nieuwe regels met betrekking tot het verhoor, voorafgaand overleg met een advocaat, bijstand door een advocaat tijdens het verhoor, recht op contact met een vertrouwenspersoon, nieuwe regels met betrekking tot plaatsbezoek,…

Een paar heel concrete elementen uit de wet zijn onder andere het feit dat een verdachte die van zijn vrijheid beroofd is de gelegenheid heeft 30 minuten te overleggen met zijn advocaat vooraleer hij een verklaring aflegt aan de politie. Tijdens het daaropvolgende verhoor blijft de advocaat aanwezig maar mag niet tussenkomen. Het politieverhoor kan worden onderbroken voor een bijkomend overleg van 15 minuten

Bron: Wikipedia.

Heb je nog een vraag hierover, of wil je meteen een afspraak maken voor een consultatie?

Klik dan hier.