Rechtbank Turnhout veroordeelt justitie tot betaling van dwangsommen aan vier geïnterneerden

De Rechtbank van Turnhout heeft het ministerie van justitie veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van € 250,00 per dag voor elke dag dat vier geïnterneerden nog langer in de gevangenis verblijven.

De vier verbleven reeds lange tijd in de gevangenis, waar ze als geesteszieken niet thuishoren. De beslissingen die genomen werd door de Kamer tot Bescherming van de Maatschappij in hun dossier werden niet uitgevoerd door plaatsgebrek in de instellingen die hen moesten opvangen.

De vier betrokken geïnterneerden verbleven elk reeds meerdere jaren in de gevangenissen van Turnhout en Merksplas:

  • R.R. verbleef reeds vanaf februari 2002 in de gevangenis.
  • S.V.H. verbleef van mei 2011 in de gevangenis.
  • S.V.D.M. verbleef van juli 2012 in de gevangenis.
  • R.B. verbleef van maart 2014 in de gevangenis.

Het ministerie van Justitie kreeg van de Rechtbank nog één maand dat tijd om de geïnterneerden over te brengen naar de aangeduide instelling of naar een andere aan hun noden aangepaste instelling.

Deze veroordelingen vormen een belangrijke doorbraak voor de rechten van geesteszieke geïnterneerden die in de gevangenis wegkwijnen.

Mr. Peter Verpoorten: ‘Als men spreekt over de toestand van de Belgische geïnterneerden, dan komt vaak de zogenaamde ‘vergeetput’ waar ze in de gevangenis zitten ter sprake. Deze vergeetput bestaat omdat de geïnterneerden in België géén enkel middel hebben om hun langdurige verblijf in de gevangenis aan te vechten. Zij kregen van de Belgische rechters steevast het deksel op de neus. Daarom hadden ze geen andere keus dan naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg te trekken. Intussen zijn er echter 25 veroordelingen uitgesproken in Straatsburg, en is er door het Europees Hof in een pilootarrest vastgesteld dat het interneringssysteem zelf verantwoordelijk is voor de aanhoudende mensenrechtenschendingen. De Rechtbank van Turnhout heeft nu dus geoordeeld dat het zo niet verder kan.

Justitie heeft in deze zaken een hele juridische veldslag gevoerd, tot voor het Hof van Cassatie toe, om te verhinderen dat ze veroordeeld zouden worden tot dwangsommen. De Rechtbank van Turnhout heeft echter geoordeeld dat de fout van Justitie vast staat en dat het in deze situatie niet kan om de geïnterneerde geesteszieke zomaar in deze foutieve toestand te laten. Zij heeft Justitie dan ook tot dwangsommen veroordeeld.

 

gevangenis binnenzicht

© franklin heijnen