Publicatie advocaat Peter Verpoorten in tijdschrift Nullum Crimen

Nullum Crimen, jg 2016 – 6

‘Een praktijkgerichte benadering van de gevolgen van de beperking van de wettelijke mogelijkheden tot internering door de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, zoals gewijzigd bij wet van 4 mei 2016′ van Henri Heimans en Peter Verpoorten verscheen in Nullum Crimen, jg 2016 – 6.

praktijkgerichte benadering

Deze bijdrage betreft een praktijkgerichte benadering van de problematiek die voornamelijk betrekking heeft op de overgangssituatie van personen die geïnterneerd waren op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving en thans onder de interneringsdrempel vallen.

nullum crimen