Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor het oplossen van structurele, overmatige schuldproblemen.

Het doel is dat je in de mate van het mogelijke je schulden kan afbetalen en dat je tijdens de afbetaling nog menswaardig kan leven. Na een geslaagde collectieve schuldenregeling ben je normaal schuldenvrij en begin je opnieuw met een propere lei.

Een collectieve schuldenregeling moet je aanvragen met een verzoekschrift bij de Arbeidsrechtbank. Ons kantoor heeft een uitgebreide ervaring daarmee en kan u daar bij bijstaan.

Als je toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen. Deze probeert in eerste instantie met alle betrokken partijen tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen. Wanneer hij hier niet in slaagt, zal de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen of, indien werkelijk géén afbetalingen mogelijk blijken, een totale kwijtschelding van schulden uitspreken. Dit laatste is echter zeer uitzonderlijk.

Mr. Hugo Verhaegen en Mr. Bieke Verhaegen worden vaak als schuldbemiddelaar aangesteld door de Arbeidsrechtbanken. Van zodra je toegelaten bent tot een collectieve schuldenregeling, wordt je uitgenodigd op ons kantoor en worden er duidelijke praktische afspraken gemaakt.

Je inkomen wordt vanaf de toelaatbaarheid uitbetaalt in handen van de schuldbemiddelaar. De schuldbemiddelaar zorgt vervolgens in de mate van het mogelijke voor de afbetaling van de schulden. Hij zal je een deel van je inkomen geven om dagelijkse behoeften, zoals eten, huur, vaste kosten… mee te betalen: dit wordt leefgeld genoemd.

Voor grotere uitgaven moet de je toestemming van de schuldbemiddelaar of zelfs van de rechter vragen.

Bij ingrijpende veranderingen (bijvoorbeeld een erfenis, een huwelijk, een vergeten schuld) kan het nodig zijn dat de lopende aanzuiveringsregeling aangepast moet worden. Dit noemt men een herziening.

Wanneer je je niet houdt aan de afspraken die in een collectieve schuldenregeling gemaakt zijn, kan de collectieve schuldenregeling beëindigd worden. Dit is een herroeping van de collectieve schuldenregeling. De schuldeisers hernemen dan hun rechten en kunnen opnieuw via de gerechtsdeurwaarder proberen betaling er van te verkrijgen.

 

Hebt u nog een vraag hierover, of wilt u meteen een afspraak maken voor een consultatie?

klik dan hier.