Praktijkgebieden

U moet kunnen rekenen op uw advocaat. Het is van levensbelang dat u vertrouwen kan hebben in uw raadsman, of dit is bij contractsonderhandelingen of voor het Hof van Assisen. Daarom is het belangrijk dat de advocaat gespecialiseerd is in het vakgebied waar uw probleem zich situeert. Ons kantoor biedt ervaring en bijstand in de volgende praktijkgebieden:

Burgerlijk Recht

Contracten

Huur

Aanneming en bouwrecht

Aankoop en verkoop, consumentenkrediet en handelspraktijken

 

Litigation

Huur

Aanneming en bouwrecht

Onrechtmatige daad en burgerlijke aansprakelijkheid

Aankoop en verkoop, consumentenkrediet en handelspraktijken

Verkeersongevallen

Medische aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekeringen

Burenhinder

 

Bescherming van personen

Voorlopige bewindvoering

Collectieve schuldenregeling

Collocatie van geesteszieken

Handelsrecht

Handelshuur

Invordering facturen

Contracten

Factuurvoorwaarden

Commercial litigation

Oprichting, verkoop & fusie van ondernemingen

Wet continuïteit ondernemingen

Verzekeringen

Jeugd- en Familierecht

Echtscheiding

Adoptie

Onderhoudsgeld en verblijfsregeling

Erkenning en betwisting van afstamming

Verontrustende opvoedingssituaties

Erfenisrecht en testamenten

Strafrecht

Strafrechtelijke verdediging

Salduz – bijstand bij politieverhoor

Voorlopige hechtenis

Gerechtelijk onderzoek

Herstelbemiddeling

Jeugdrechtbank

Politierechtbank

Correctionele Rechtbank

Hof van Assisen

Hof van Cassatie

Uitvoering van straffen en maatregelen

Strafuitvoeringsrechtbank na veroordeling

Kamer tot Bescherming Maatschappij na internering

Strafuitvoeringsrechtbank na terbeschikkingstelling

Hof van Cassatie

Penitentiair tuchtrecht

Rechten van gevangenen

Burgerlijke partijstelling

Gerechtelijk onderzoek

Herstelbemiddeling

Jeugdrechtbank

Politierechtbank

Correctionele Rechtbank

Hof van Assisen

Getuigen

Getuigenbescherming en anonieme getuigen

Correctionele Rechtbank

Hof van Assisen

Uitlevering

Bijstand tijdens de uitleveringsprocedure

Mensenrechten

Hof van Cassatie

Grondwettelijk Hof

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

 

Advocaten Verhaegen - Verpoorten. Kantoor Herentals.
Heb je nog een vraag hierover, of wil je meteen een afspraak maken voor een consultatie?

Klik dan hier.