• Geen categorie
 • Schadevergoeding voor schendingen van de mensenrechten van geïnterneerden: wat met de problematiek van de verjaring?

  Het Hof van Beroep van Brussel heeft in een belangrijk arrest van 14.09.2020 (Brussel, R.L. t/ Belgische Staat, 2019/AR/481 (ongepubliceerd)) geoordeeld dat de verjaring pas begint te lopen tegen een geïnterneerde wanneer de mensenrechtenschending door de overheid is opgehouden. De zaak betrof de vordering van een man die in 2007 geïnterneerd werd en vervolgens door […]

 • internering
 • Peter Verpoorten werkt mee aan podcast vrtnws

  Advocaat Peter Verpoorten werkt mee aan podcast ‘Podvis‘ van VrtNWS: Ronny is al 16 jaar geïnterneerd voor relatief kleine feiten, hoe kan dat? “Ik heb lotje getikt” Ronny Janssen werd 16 jaar geleden geïnterneerd voor feiten waarvoor hij, mocht hij diezelfde feiten vandaag opnieuw plegen, niet meer kan geïnterneerd worden. Toch blijft hij in dat […]

 • publicatie
 • Advocaat Bieke Verhaegen pleit voor een gecoördineerde aanpak van de schuldenspiraal

  De lockdown slaat ongemeen hard toe in de portemonnee van veel huishoudens. Een daadkrachtige aanpak van de schuldencrisis bij de consumenten dringt zich op. Samen met onderzoeker dr. Nele Peeters (Thomas Moore) pleit mr. Bieke Verhaegen voor een gecoördineerde aanpak van de schuldenspiraal. Heel wat van de beleidsmaatregelen die Nadja Jungmann in Nederland voorstelt, zijn […]

 • Correctionele rechtbank
 • Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16.01.2020 met betrekking tot de opslorping van buitenlandse veroordelingen

  Ons kantoor mocht vandaag het arrest van het Grondwettelijk Hof ontvangen in antwoord op de prejudiciële vraag gesteld door de Correctionele Rechtbank te Tongeren over de gelijke behandeling van eerdere buitenlandse veroordelingen die samenhangend zijn met feiten die berecht worden in België. De prejudiciële vraag heeft betrekking op de wijze waarop de strafrechter rekening dient […]

 • balie Turnhout
 • Justitie zelf veroordeeld voor geesteszieken in gevangenis

  Voor het eerst spreekt Belgische rechtbank vonnis over geïnterneerden uit tegen de staat. Justitie zelf veroordeeld voor geesteszieken in gevangenis. Voor het eerst heeft een Belgische rechter het ministerie van Justitie veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van 250 euro voor elke dag dat vier geïnterneerden nog in de gevangenis verblijven. Volgens de rechter […]

 • internering
 • Advocaat Peter Verpoorten laat Europa ons ministerie van Justitie veroordelen

  Advocaat Peter Verpoorten laat Europa ons ministerie van Justitie veroordelen: “Een geïnterneerde is geen vuilzak”. Zelfs de rechters vinden dat het geknoei bij justitie zo niet verder kan. Als men spreekt over de toestand van de Belgische geïnterneerden, dan valt vaak het woord ‘vergeetput’. Deze vergeetput bestaat omdat geïnterneerden in België géén enkel middel hebben […]