Ministerie van Justitie veroordeeld: vier geïnterneerden onterecht in gevangenis

De Rechtbank van Turnhout heeft het ministerie van justitie veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van 250 euro per dag voor elke dag dat vier geïnterneerden nog langer in de gevangenis verblijven.

De vier verbleven reeds lange tijd in de gevangenis, waar ze als geesteszieken niet thuishoren. De beslissingen die genomen werd door de Kamer tot Bescherming van de Maatschappij in hun dossier werden niet uitgevoerd door plaatsgebrek in de instellingen die hen moesten opvangen. Plaatsgebrek voor geïnterneerden in geschikte instellingen is in ons land een al lang aanslepend probleem.

De vier betrokken geïnterneerden verblijven elk al jaren in de gevangenissen van Turnhout en Merksplas. Het ministerie van Justitie krijgt van de Rechtbank nu nog één maand de tijd om de geïnterneerden over te brengen naar de aangeduide instelling of naar een andere aan hun noden aangepaste instelling, dan volgen de dwangsommen. Deze veroordelingen vormen een belangrijke doorbraak voor de rechten van geesteszieke geïnterneerden die in de gevangenis wegkwijnen.

De Kempense advocaat Peter Verpoorten, die de zaak mee aanhangig maakte: “Als men spreekt over de toestand van de Belgische geïnterneerden, dan komt vaak de zogenaamde ‘vergeetput’ waar ze in de gevangenis zitten ter sprake. Deze vergeetput bestaat omdat de geïnterneerden in België géén enkel middel hebben om hun langdurige verblijf in de gevangenis aan te vechten. De Rechtbank van Turnhout heeft nu dus geoordeeld dat het zo niet verder kan.”

bron: GVA.

gevangenis

© nesperit