Lezing advocaat Peter Verpoorten op studie-tweedaagse Katholieke Aalmoezeniersdienst van de Nederlandstalige Strafinrichtingen

Lezing advocaat Peter Verpoorten

Op de studie tweedaagse van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de Nederlandstalige Strafinrichtingen op 21-22 november 2016 in het in het Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel in Merksplas geeft advocaat Peter Verpoorten een lezing over de trajecten die geïnterneerden afleggen.

Thema: internering

Het thema van de tweedaagse is internering.

Aalmoezeniers ontmoeten in hun dagelijkse aalmoezenierspraktijk mensen die geïnterneerd zijn of die in de juridische afhandeling van hun zaak geïnterneerd kunnen worden. Ze maken van nabij de schrijnende onzekerheid mee die samenhangt met internering zelf en met de vraag van beklaagden wat internering dan wel veroordeling zullen betekenen voor hun toekomst. Ze worden ook geconfronteerd met de falende hulpverlening aan geïnterneerden. De laatste tijd beweegt er heel wat op het gebied van de internering, zoals de opstart van het FPC Gent en de nieuwe wetgeving rond internering.

Om de aalmoezeniers te informeren rond deze nieuwe wetgeving, rond de bestaande zorgtrajecten voor geïnterneerden en rond de rol die zij als aalmoezeniers kunnen spelen, heeft de vormingsdienst in samenwerking met het OCPP een tweedaags programma uitgewerkt.

studie tweedaagse van de Katholieke Aalmoezeniersdienst