Justitie zelf veroordeeld voor geesteszieken in gevangenis

Voor het eerst spreekt Belgische rechtbank vonnis over geïnterneerden uit tegen de staat.

Justitie zelf veroordeeld voor geesteszieken in gevangenis.

Voor het eerst heeft een Belgische rechter het ministerie van Justitie veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van 250 euro voor elke dag dat vier geïnterneerden nog in de gevangenis verblijven. Volgens de rechter horen ze daar als psychiatrische patiënten niet thuis. En er zijn nog duizend anderen in dezelfde situatie. Eerder werd ons land hier voor al 24 keer tot schadevergoedingen veroordeeld door het Europese Hof.

Doorbraak voor de rechten van geesteszieke geïnterneerden

De veroordeling van justitie door de rechtbank in Turnhout is een doorbraak voor de rechten van geesteszieke geïnterneerden in ons land. Er dreigen nu nog veel meer rechtzaken tegen de staat te volgen. “Ik heb nog vijftig dossiers in de wachtkamer” zegt Peter Verpoorten, de Herentalse advocaat die de vier geïnterneerden vertegenwoordigt. “Desnoods laat ik beslag leggen op de eigendommen van justitie als de termijn wordt overschreden.”

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omschreef ‘de gevangenisopvang’ van geïnterneerden als ‘foltering’

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omschreef ‘de gevangenisopvang’ van geïnterneerden, personen met een geestesstoornis die een misdaad hebben gepleegd, eerder al als ‘foltering’. Vorig jaar moest ons land nog 16.000 euro schadevergoeding betalen aan een geïnterneerde uit Merksplas, omdat hij niet als een geesteszieke maar als een gewone gedetineerde werd behandeld.

Dossiers zullen één voor één voor de rechtbank komen

“De vier geïnterneerden over wie de rechter het nu heeft, verbleven al lang in de gevangenissen van Turnhout en Merksplas, waar ze niet thuishoren.” zegt advocaat Peter Verpoorten. “En dat wegens plaatsgebrek in de instellingen die hen moesten opvangen.” Het ministerie van Justitie krijgt van de rechter nog een maand de tijd om ze over te brengen naar een instelling. “Justitie heft nu het geluk dat deze vier kunnen worden ondergebracht in het net geopende Forensisch Centrum in Antwerpen” zegt Peter Verpoorten. “Daar hebben ze 180 bedden. Maar dat is lang niet voldoende. In 2016 telde ons land nog 1100 geïnterneerden die in de vergeetput van de Belgische gevangenissen zaten. Een voor een zullen die dossiers voor de rechtbank komen.”

Al 24 veroordelingen door Europa

“Die vergeetput van de gevangenis bestaat omdat de geïnterneerden in België geen enkel middel hadden om hun langdurig verblijf in de gevangenis aan te vechten bij de rechtbank” gaat Peter Verpoorten voort, “Daarom hadden ze geen andere keuze dan naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te trekken. Intussen zijn daar al 24 veroordelingen uitgesproken en is er van het Europees Hof een arrest dat het interneringssysteem zelf verantwoordelijk is voor de aanhoudende schendingen van mensenrechten. En nu heeft de rechtbank van Turnhout geoordeeld dat het zo niet verder kan.”

Dit land holt de feiten achterna

“Het ministerie van Justitie heeft in deze zaken een juridische veldslag gevoerd, tot voor het Hof van Cassatie toe, om te verhinderen dat het veroordeeld zou worden tot dwangsommen. Vergeefs. Ik ga door tot Justitieminister Koen Geens plooit. In Merksplas zitten nu tachtig gehandicapten in de cel, in Gent evenveel. Dat is een schande. Dit land holt de feiten achterna.”

 

Advocaat Peter Verpoorten. vonnis over geïnterneerden