Internering

Interneringsmaatregel

Er is weinig ingrijpender in het Belgisch rechtssysteem als een interneringsmaatregel. Indien een persoon een misdrijf heeft gepleegd, en er is sprake van een geestesstoornis (geestesziekte, mentale handicap, ernstige persoonlijkheidsstoornis) dan bestaat de mogelijkheid voor de Rechtbanken om de internering uit te spreken als ‘maatregel ter bescherming van de maatschappij’.

Een internering is dus een maatregel die mogelijk maakt de misdrijfpleger voor onbepaalde en onbeperkte duur van zijn vrijheid te beroven.

Internering in België

België heeft echter nooit de moeite gedaan om te zorgen dat dit systeem de mensenrechten van de betrokken personen respecteert. Iemand die getroffen wordt door een interneringsmaatregel weet dus nooit waar het zal eindigen. Dit is dan ook een situatie waarbij het van het allergrootste belang bijgestaan te worden door een advocaat die weet waarover hij praat.

Advocaten Verhaegen – Verpoorten

Mr. Peter Verpoorten heeft zich vanaf het begin van zijn carrière geëngageerd om een oplossing te vinden voor de aanhoudende mensenrechtenschendingen van geïnterneerden. Hij heeft hier dan ook een reputatie mee opgebouwd. Mr. Peter Verpoorten verkreeg reeds 18 veroordelingen van de Belgische Staat bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. Hij verdedigde geïnterneerden tot voor het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie.

Op 6 september 2016 verkreeg Mr. Peter Verpoorten bovendien bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een piloot-arrest tegen België. Dit wil zeggen dat het Europees Hof niet enkel uitspraak deed over de klacht van de geïnterneerde zelf die de zaak had ingespannen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde unaniem dat de aanhoudende mensenrechtenschendingen van geïnterneerden in België een gevolg waren van een ‘structureel disfunctioneren’ van het interneringssysteem zelf. Het Hof gaf België nog twee jaar de tijd om eindelijk een oplossing te vinden voor de problematiek van de Belgische geïnterneerden die niet de zorg kregen die ze nodig hadden.

Mr. Peter Verpoorten schreef mee aan het boek ‘Internering. Het nieuwe beleid in België: een metamorfose?’ over de internering van geesteszieke misdrijfplegers, samen met professor Joris Casselman, directeur van de Broeders van Liefde Raf De Rycke en erekamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Gent Henri Heimans.

Indien u of een familielid dus geïnterneerd werd, of verdacht wordt van een misdrijf te hebben gepleegd in staat van geestesstoornis, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Advocaten Verhaegen - Verpoorten Herentals. Internering.

Hebt u nog een vraag hierover, of wilt u meteen een afspraak maken voor een consultatie?

Klik dan hier.