Cookie Policy

Over ons cookie beleid

22 mei 2020

Advocaten Verhaegen & Verpoorten maakt op deze website gebruik van
eigen cookies die wij in eigen naam beheren (eigenpartijcookies) en
cookies die door derden worden beheerd of geplaatst
(derdepartijcookies).
We informeren u in deze cookieverklaring over het gebruik en het doel
van die cookies.

Wat zijn cookies?
Advocaten Verhaegen & Verpoorten maakt als beheerder van deze
website gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine data- of
tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden
geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele)
applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt
opgeslagen.

Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat
uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan onze website. Op die manier
wordt uw gebruikservaring verbeterd.
Cookies hebben een vervaltermijn, wat afhankelijk is of het sessiecookies
of permanente cookies zijn:
– Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw
huidige browser-sessie. Die cookies worden automatisch
verwijderd wanneer u uw browser afsluit.
– Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren
tussen verschillende bezoeken aan de website. Die data stelt de
website in staat u te herkennen als terugkerende bezoeker en
daardoor dienovereenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door uw
taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een
langere levensduur, die wordt bepaald door de website.
Aangezien cookies ook persoonsgegevens kunnen zijn, moet u deze
cookieverklaring in samenhang lezen met onze privacyverklaring.
De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese
verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij
verkeer van die gegevens, en aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking
van persoonsgegevens.

Waarom maakt deze website gebruik van
cookies?

Er bestaan verschillende soorten cookies. Die zijn te onderscheiden
naargelang de functionaliteit, herkomst, en/of bewaartermijn.

Advocaten Verhaegen & Verpoorten maakt hoofdzakelijk gebruik van
functionele (noodzakelijke) cookies om de website optimaal te laten
functioneren. Ze zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de
beveiliging van de website. Daardoor wordt de gebruikerservaring van de
bezoekers verbeterd. Die cookies worden zonder toestemming geplaatst
aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van Advocaten
Verhaegen & Verpoorten.
Bovendien maakt Advocaten Verhaegen & Verpoorten gebruik van
niet-functionele cookies die worden geplaatst voor statistische
doeleinden. Advocaten Verhaegen & Verpoorten gebruikt cookies voor
analytische doeleinden waardoor het bezoek aan de website kan worden
gemeten. Die cookies geven weer hoe de website wordt gebruikt. Zo
weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen
en hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze website.
Er worden statistische analyses gemaakt van de informatie die we op die
manier ontvangen. Dankzij die statistische resultaten kunnen we de
structuur, navigatie en de inhoud van onze website en bijhorende
diensten verbeteren. We gebruiken die data ook om op algemene wijze te
rapporteren over onze diensten of in het kader van niet-commerciële
onderzoeken waaraan we deelnemen.
De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van die
cookies. Door het uitschakelen van cookies kunnen mogelijks sommige
onderdelen van de website niet optimaal werken en kan er van bepaalde
functionaliteiten geen gebruik worden gemaakt.
Hieronder ziet u een lijst van alle cookies die op deze website worden
gebruikt.

Welke cookies gebruikt deze website?

Functionele cookies

Technisch / eerstepartij cookies
om de correcte werking van de website ondersteunen

Google Analytics / Derdepartijcook
ies

Google Analytics is de analysetool van Google die website-en app-eigenaren helpt te begrijpen hoe bezoekers met hunwebsites omgaan. Viadie cookies krijgt Advocaten Verhaegen & Verpoorten onder meer informatie over het aantal bezoekers, de bezoekerssessies, hoe de bezoekers de site
gebruiken en via welk kanaal (vb.zoekrobots) onzewebsite werd bereikt.

Google Analytics geeft vervolgens inzicht in die datamet een analyserapport.

We geven u zoveel mogelijk informatie over cookies die geplaatst worden
door derde partijen (Google Analytics). Als u nog meer informatie wil,
verwijzen we u graag naar de privacyverklaring op de website van Google.
Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die
verklaring, noch op de inhoud van de cookies van die derde partij.

Uitzetten en verwijderen van cookies

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies
te aanvaarden. U kan daarna uw keuze op elk ogenblik zelf beheren.
Bij alle gangbare browsers kunt u in de instellingen of opties nagaan of
aangeven welke cookies u toestaat. Raadpleeg de helpfunctie van uw
browser als u die instellingen niet kunt vinden. Via uw browser kunt u de
huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor
kiezen om ze in de toekomst niet meer te aanvaarden.
Het uitschakelen van cookies heeft effect op het bijhouden van uw sessie,
wat uw gebruikservaring mogelijks kan verslechteren.

Contact en rechten van betrokkenen

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze cookieverklaring kan u
contact met ons opnemen via e-mailnaar info@advocatenverhaegen.be of per post naar advocaten Verhaegen & Verpoorten te 2200 Herentals, Lierseweg 102.

Voor de uitoefening van uw rechten kan u eveneens verdere informatie
vinden in onze privacyverklaring.