• Geen categorie
  • Schadevergoeding voor schendingen van de mensenrechten van geïnterneerden: wat met de problematiek van de verjaring?

    Het Hof van Beroep van Brussel heeft in een belangrijk arrest van 14.09.2020 (Brussel, R.L. t/ Belgische Staat, 2019/AR/481 (ongepubliceerd)) geoordeeld dat de verjaring pas begint te lopen tegen een geïnterneerde wanneer de mensenrechtenschending door de overheid is opgehouden. De zaak betrof de vordering van een man die in 2007 geïnterneerd werd en vervolgens door […]