• Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  • Europa veroordeelt België: nog twee jaar om schande uit te wissen

    Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens neemt het hele Belgische systeem van internering op de korrel België krijgt van Europa nog twee jaar de tijd om geïnterneerden een menswaardige opvang te bieden. Zo niet, dreigt ons land een hele reeks schadevergoedingen te moeten betalen. Europees Hof neemt Belgische systeem van internering op […]