• Correctionele rechtbank
  • Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16.01.2020 met betrekking tot de opslorping van buitenlandse veroordelingen

    Ons kantoor mocht vandaag het arrest van het Grondwettelijk Hof ontvangen in antwoord op de prejudiciële vraag gesteld door de Correctionele Rechtbank te Tongeren over de gelijke behandeling van eerdere buitenlandse veroordelingen die samenhangend zijn met feiten die berecht worden in België. De prejudiciële vraag heeft betrekking op de wijze waarop de strafrechter rekening dient […]