Advocaat Peter Verpoorten laat Europa ons ministerie van Justitie veroordelen

Advocaat Peter Verpoorten laat Europa ons ministerie van Justitie veroordelen: “Een geïnterneerde is geen vuilzak”.
Zelfs de rechters vinden dat het geknoei bij justitie zo niet verder kan.

Als men spreekt over de toestand van de Belgische geïnterneerden, dan valt vaak het woord ‘vergeetput’.

Deze vergeetput bestaat omdat geïnterneerden in België géén enkel middel hebben om hun langdurige verblijf in de gevangenis bij de Rechtbank aan te vechten.

Daarom hadden ze geen andere keus dan naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg te trekken. Intussen zijn er 25 veroordelingen uitgesproken in Straatsburg.

Door het Europees Hof werd in een pilootarrest vastgesteld dat het interneringssysteem zelf verantwoordelijk is voor de aanhoudende mensenrechtenschendingen.

De Rechtbank van Turnhout heeft nu dus geoordeeld dat het zo niet verder kan.

Justitie België heeft in deze zaken een hele juridische veldslag gevoerd, tot voor het Hof van Cassatie toe, om te verhinderen dat ze veroordeeld zouden worden tot dwangsommen.

De Rechtbank van Turnhout heeft echter geoordeeld dat de fout van Justitie vast staat en dat het in deze situatie niet kan om de geïnterneerde geesteszieke zomaar in deze foutieve toestand in de gevangenis te laten zitten. Zij heeft Justitie dan ook tot dwangsommen veroordeeld.

Het ministerie van Justitie kreeg van de Rechtbank nog één maand de tijd om de geïnterneerden over te brengen naar de aangeduide instelling of naar een andere aan hun noden aangepaste instelling. Deze veroordelingen vormen een belangrijke doorbraak voor de rechten van geesteszieke geïnterneerden die in de gevangenis wegkwijnen.

Peter Verpoorten. Advocaat Herentals.